Tombola Busola Travel

Calatoreste si Castiga

 


  Tombola - Busola Travel

 

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei  este SC BUSOLA SRL, agentia: Busola Travel, cu sediul in Baia Mare, str. Berariei nr.10A/1, punct de lucru: B-dul Bucuresti 12/1, cod postal 430241,  inregistrata cu numarul: J24/317/2000, cod fiscal RO 13016750, reprezentata legal de Farcas Cristina Georgeta Rodica, in calitate de Administrator.

 

 2. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea concursului si in conformitate cu prevederile legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice si prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protectia persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant.

Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Campania, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public, prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe website-ul www.busolatravel.ro cu cel putin 24 ore, inainte ca acestea sa intre in vigoare.

 3. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI

Campania este organizata pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Campania se desfasoara in perioada 24.02.2023 – 24.04.2023, ora 09:00, ora Romaniei.

4. DREPTUL DE INSCRIERE

4.1. In Campanie se pot inscrie persoanele fizice, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu domiciliul sau resedinta, chiar si temporara, in Romania, care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament.

4.2. Inscrierea in Campanie presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.

4.3. Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie urmatoarele categorii de persoane:

- Persoanele care nu respecta conditiile prezentului Regulament;

- Angajatii Busola Travel, precum si rudele de gradul 1 si 2 (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau sotul/sotia)ale acestora;

- Angajati ai Agentiilor sau angajati ai oricaror alte societati/entitati implicate in activitati legate de organizarea si desfasurarea campaniei;

Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie, precum si dreptul de a elimina din Campanie orice persoana din categoriile mentionate in art. 4.3.

 5. MODALITSTILE DE INSCRIERE IN CAMPANIE

Participantii se pot inscrie in Campanie prin una dintre urmatoarele modalitati:

Pentru inscrierea valida in Campanie, este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

Participantul trebuie sa aiba drept de inscriere potrivit prevederilor sectiunii 4 de mai sus;

Participantii trebuie sa urmeze pasii indicati de organizator:

I.          Trebuie sa achizitioneze un sejur in Grecia Paralia Katerini ( organizat de agentia Busola Travel), care sa includa transport cu autocarul si cazare cu plecare in 17.05.2023 (sejur 7 nopti) sau 24.05.2023 ( sejur de 10 nopti) la una dintre vile (NovelRooms, Metoxia Grande, Golden Beach sau Aelia Apartments).

II.        Sa dea like paginii de facebook Busola Travel: https://www.facebook.com/agturism.busolatravel/ ;

III.       Sa dea like si share public postarii care anunta concursul.

Inscrierea se va face exclusiv in Perioada Campaniei mentionata la Sectiunea 3 de mai sus.

*Ofertele speciale nu se cumuleaza! 

6 PARTICIPANTUL VA INDEPLINI TOATE CERINTELE DE LA PUNCTUL 5

 In cazul in care, la verificari ulterioare, Organizatorul constata ca persoana participanta nu a indeplinit toate conditiile prevazute la punctul 5, aceasta va fi descalificata din motivul neindeplinirii tuturor conditiilor.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui concurs, precum si a Organizatorului.

Daca un participant se inscrie dupa terminarea campaniei, inscrierea va fi considerata invalida.

7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI/CASTIGATOAREI SI ACORDAREA PREMIULUI

Tragerea la sorti se va realiza cu ajutorul unui program cu extragere aleatorie(’’Random’’), care va selecta castigatorul. Extragerea se va efectua in prezenta echipei administrative/manageriale Busola Travel, la sediul Agentiei: B-dul Bucuresti 12/1, Baia Mare,  dupa cum urmeaza:

In data de 24 Aprilie 2023 se va efectua tragerea la sorti din toate inscrierile valide efectuate in perioada 24.02.2023 – 24.04.2023. In cadrul tragerii la sorti ( prin intermediul aplicatiei ’’random’’), se va desemna un sungur castigator aferent premiului (o persoana).

 

8. VALIDAREA SI PUBLICAREA CASTIGATORULUI. INTRAREA IN POSESIE A PREMIULUI.

Ulterior desemnarii castigatorului, Busola Travel  va incepe procesul de validare a acestuia, ocazie care va permite verificarea indeplinirii conditiilor privind inscrierea Participantilor, precum si respectarea tuturor dispozitiilor prezentului Regulament.

Participantul care va fi desemnat castigator va fi contactat prin intermediul aplicatiei de solcializare ’’Messenger’’sau ’’Whatsapp’’, in intervalul orar 09:00 – 16:00. In cazul in care Participantul nu poate fi contactat, dupa 3 incercari de contactare, se va desemna castigator un alt participant.

Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul va furniza Organizatorului in momentul contactarii, informatiile necesare identificarii si validarii lui. Convorbirile vor fi pastrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba in eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite in Campania promotionala, precum si pentru scopul verificarii modului in care este gestionata relatia cu participantii la Campanie.

Dupa finalizarea procesului de validare, Participantul va fi informat de statusul validarii (valid/ invalid) in termen de maximum 10 zile lucratoare. Castigatorul va fi validat doar daca respecta toate prevederile prezentului Regulament.

Anuntarea castigatorilor se va realiza prin publicarea numelui acestuia pe pagina de facebook Busola Travel  in termen maxim de 1zi lucratoare de la data validarii castigatorului, care va putea ulterior intra in posesia premiului.

In cazul in care premiul va fi refuzat de catre castigator, acesta (premiul) va ramane in posesia Organizatorului care va putea dispune liber de acesta in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

Pentru acordarea premiului, dupa validare, castigatorul se poate prezenta la agentia Busola Travel sau  online prin email, pentru a primi premiul si informatiile suplimentare cu privire la acesta.

9. Premiul

Castigatorul va primi suma de 300 euro. 

Premiul nu este transmisibil! In situatia in care castigatorul nu poate beneficia de premiu din motive independente de vointa organizatorului, acesta atrage dupa sine pierdera premiului. Organizatorul va desemna un alt castigator.

 

Data: 23.02.2023                                Administrator ag. Busola Tarvel: 

                                                          Farcas Cristina Georgeta Rodica

Maecenas faucibus felis eget lorem aliquam, at finibus lacus mattis.

Maecenas faucibus felis eget lorem aliquam, at finibus lacus mattis.

Maecenas faucibus felis eget lorem aliquam, at finibus lacus mattis.

Maecenas faucibus felis eget lorem aliquam, at finibus lacus mattis.

Don't miss our special offer

You must agree to the conditions for processing your personal data.